speltherapie+kindercoaching

Voor wie?
De speltherapie + coaching is geschikt voor kinderen van ongeveer 6 jaar tot ongeveer 18 jaar.Jongere en oudere kinderen in overleg. Voor kleuters komt wel speltherapie inaanmerking.Het coachingstraject is minder geschikt.

Eventueel kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen worden gekozen voor gezinscoaching.

 

kennismaking/intake

We beginnen met een kennismakingsgesprek met ouder(s) en het kind waarin ik mijn manier van werken toelicht. We kijken wat de vraag of het probleem is.

Het intakegesprek is gratis.  Daarna kunnen we afspraken maken over het coachingstraject.

 

Coachingstraject/ speltherapie:

Een coachingstraject varieert van 6-8 sessies en is afhankelijk van de vraagstelling/problematiek.

 

Kosten: €35,-per sessie van 1 uur inclusief materialen, en iets gte drinken.

Afsluitend gesprek met kind en eventueel ouders.

 


Wanneer: Op afspraak.De sessies vinden in principe 1 keer per 2 weken plaats.
Plaats: Kalverstraat 69 Eindhoven.

 

Meer info? bel 06-40490322

 

workshops

 

 

 

 

 Voor meer informatie over mijn Werkwijze  klik hier, of neem Contact  op.